AMS TRANSPORTSYSTEME sp. z o.o.

Podmiot – AMS TRANSPORTSYSTEME sp. z o.o. – siedziba – Wronki

Numery rejestrowe
 • KRS 0000415608
 • REGON 302075872
 • NIP
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres AMS TRANSPORTSYSTEME sp. z o.o.

Siedziba Wronki
ulica Powstańców Wielkopolskich 23 Poczta 64-510 Wronki

Współrzędne

szer. geograficzna 52.7174 dł. geograficzna – 16.237551

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.13 Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych PKD 2 – 01.3 Rozmnażanie roślin PKD 3 – 16.1 Produkcja wyrobów tartacznych Dane wpisane do KRS dnia 2012-03-26  

ELLIGO sp. z o.o.

Podmiot – ELLIGO sp. z o.o. – siedziba – Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS 0000414125
 • REGON 302064466
 • NIP

Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres ELLIGO sp. z o.o.

Siedziba Poznań

ulica Starowiejska 8

Poczta 61-644 Poznań

Współrzędne

szer. geograficzna 52.459135
dł. geograficzna – 16.946771

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

PKD 2 – 23.14.Z Produkcja włókien szklanych

PKD 3 – 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych

Dane wpisane do KRS dnia 2012-03-12

COOR I sp. z o.o.

Podmiot – COOR I sp. z o.o. – siedziba – Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS 0000411508
 • REGON 302038144
 • NIP

Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres COOR I sp. z o.o.

Siedziba Poznań

ulica Kramarska 13

Poczta 61-765 Poznań

Współrzędne

szer. geograficzna 52.40745
dł. geograficzna – 16.92992

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS dnia 2012-02-16

FORMEDIS sp. z o.o.

Podmiot – FORMEDIS sp. z o.o. – siedziba – Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS 0000417402
 • REGON 302089302
 • NIP

Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres FORMEDIS sp. z o.o.

Siedziba Poznań

ulica Murna 3 1

Poczta 61-771 Poznań

Współrzędne

szer. geograficzna 52.41419
dł. geograficzna – 16.926781

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 63.12.Z Działalność portali internetowych

PKD 3 – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS dnia 2012-04-12

GALNA MANAGEMENT sp. z o.o.

Podmiot – GALNA MANAGEMENT sp. z o.o. – siedziba – Konin

Numery rejestrowe

 • KRS 0000411686
 • REGON 302020747
 • NIP

Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres GALNA MANAGEMENT sp. z o.o.

Siedziba Konin

ulica 3 Maja 2

Poczta 62-500 Konin

Współrzędne

szer. geograficzna 52.250141
dł. geograficzna – 18.269751

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

PKD 2 – 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

PKD 3 – 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Dane wpisane do KRS dnia 2012-02-20

V-2000 sp. z o.o.

Podmiot – V-2000 sp. z o.o. – siedziba – Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS 0000413804
 • REGON 302060681
 • NIP

Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres V-2000 sp. z o.o.

Siedziba Poznań

ulica Garbary 95 B87

Poczta 61-757 Poznań

Współrzędne

szer. geograficzna 52.41519
dł. geograficzna – 16.94275

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.11 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

PKD 2 – 10.12 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

PKD 3 – 10.13 Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Dane wpisane do KRS dnia 2012-03-09

MOTOINFO.EU sp. z o.o.

Podmiot – MOTOINFO.EU sp. z o.o. – siedziba – Biskupice

Numery rejestrowe

 • KRS 0000415762
 • REGON 302070923
 • NIP

Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres MOTOINFO.EU sp. z o.o.

Siedziba Biskupice

ulica Zacisze 12

Poczta 62-007 Biskupice

Współrzędne

szer. geograficzna 52.473499
dł. geograficzna – 17.18442

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 2 – 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

PKD 3 – 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Dane wpisane do KRS dnia 2012-03-26

P & S POLSKA sp. z o.o.

Podmiot – P & S POLSKA sp. z o.o. – siedziba – Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS 0000415243
 • REGON 302074938
 • NIP

Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres P & S POLSKA sp. z o.o.

Siedziba Poznań

ulica Mickiewicza 20 5

Poczta 60-834 Poznań

Współrzędne

szer. geograficzna 52.415699
dł. geograficzna – 16.9179

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

PKD 2 – 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

PKD 3 – 49.20.Z Transport kolejowy towarów

Dane wpisane do KRS dnia 2012-03-23

NEWADSNOW sp. z o.o.

Podmiot – NEWADSNOW sp. z o.o. – siedziba – Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS 0000417132
 • REGON 302086769
 • NIP

Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres NEWADSNOW sp. z o.o.

Siedziba Poznań

ulica Podchorążych 22 24

Poczta 60-143 Poznań

Współrzędne

szer. geograficzna 52.387339
dł. geograficzna – 16.84789

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 2 – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 3 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

Dane wpisane do KRS dnia 2012-04-11

ADB sp. z o.o.

Podmiot – ADB sp. z o.o. – siedziba – Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS 0000417640
 • REGON 302085787
 • NIP

Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres ADB sp. z o.o.

Siedziba Poznań

ulica Święty Marcin 29 8

Poczta 61-806 Poznań

Współrzędne

szer. geograficzna 52.405241
dł. geograficzna – 16.935465

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58 Działalność wydawnicza

PKD 2 – 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

PKD 3 – 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

Dane wpisane do KRS dnia 2012-04-11